σεῖν

σεῖν
σέω
pres inf act (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • σείν — Α ηχομιμητική λέξη με την οποία οι τροφοί παρακινούσαν τα νήπια να ουρήσουν. [ΕΤΥΜΟΛ. Ηχομιμητική λ.] …   Dictionary of Greek

  • βιάσειν — βιά̱σειν , βιάω constrain fut inf act (attic epic) βιά̱σειν , βιάω constrain fut inf act (attic epic doric aeolic) βιάζω constrain fut inf act (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γηράσειν — γηράσκω grow old fut inf act (attic epic) γηρά̱σειν , γηράω grow old fut inf act (attic epic) γηρά̱σειν , γηράω grow old fut inf act (attic epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θηράσειν — θηρά̱σειν , θηράω hunt fut inf act (attic epic) θηρά̱σειν , θηράω hunt fut inf act (attic epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θύσειν — θύ̱σειν , θύω 1 offer by burning fut inf act (attic epic) θύ̱σειν , θύω 2 rage fut inf act (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μοιράσειν — μοιρά̱σειν , μοιράω share fut inf act (attic epic) μοιρά̱σειν , μοιράω share fut inf act (attic epic doric aeolic) μοιράζω fut inf act (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πειράσειν — πειρά̱σειν , πειράω attempt fut inf act (attic epic) πειρά̱σειν , πειράω attempt fut inf act (attic epic doric aeolic) πειράζω make proof fut inf act (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περάσειν — περά̱σειν , περάω 1 drive right through fut inf act (attic epic) περά̱σειν , περάω 1 drive right through fut inf act (attic epic doric aeolic) περάω 2 fut inf act (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συμφοράσειν — συμφοράζω bewail fut inf act (attic epic) συμφορά̱σειν , συμφορέω bring together fut inf act (attic epic) συμφορά̱σειν , συμφορέω bring together fut inf act (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τίσειν — τί̱σειν , τίνω pay a price fut inf act (attic epic) τί̱σειν , τίω fut inf act (attic epic ionic) τίζω to be always asking what? fut inf act (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”